XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

Sosyal medya dünyayı daha homojen bir hale getirmemektedir.

Projemizin temel bulgularından biri insanların her yerde sosyal medyayı yerel amaçlar için kullanmanın yollarını bulmasıdır. Sosyal medya dünyayı daha homojen bir hale getiren bir teknoloji olmaktan ziyade kültürel farklılıkları ifade etmenin yeni bir şeklidir.

8-discovery
Rural China

Sosyal medyayı basit bir şekilde homojenleştiren bir şey olarak göremememizin sebeplerinden biri dünyadaki en kalabalık nüfusun yani Çin'in Batı'dakilerden tamamen farklı sosyal medya platformları kullanmasıdır. E-öğrenme dersimizden alınmış bu klipte Tom McDonald ve Xinyuan Wang Çin'deki farklı sosyal medya platformlarını incelemektedir. KLİP Çinli sosyal medya neye benziyor?

India

Sıklıkla sosyal hiyerarşi gibi yerel faktörlerdir; bu durumda sosyal medyada ifade edilen sınıf ve kasttır.

Hikaye

Sınıf farklılığının bir ifade şekli olarak sosyal medya

Trinidad

Yerel diyalektler sık sık sosyal medyada kullanılmaktadır ve insanlar için özgün bir şekilde iletişim kurduklarını hissetmeleri açısından önemlidir. 'Bacchanal' kelimesi hem Trinidadlıların karakterini genel anlamda özetlemek için hem de insanların sosyal medyayı nasıl önemli ölçüde Trinidadlı olarak gördüğünü gösterir şekilde sosyal medyanın sonuçları için kullanılmaktadır.

Chile

Sosyal medya, örneğin yerel folk danslarını teşvik ederek ayrı bir yerel 'Kuzey' Şilili algısı oluşturmak için kullanılmaktadır. Klipte görüldüğü gibi.

Turkey

Geleneksel ve yerel gurur ve utanç olgusu bu bölgede sosyal medyayı anlamak açısından çok önemlidir.

England

İngiliz köyünden ana bulgularımız, insanların sosyal medyayı başka insanları tam da doğru mesafede, ne çok yakın ne de çok uzak, tutma konusunda bir 'İngiliz' geleneğine dönüştürdüğüdür.

Italy

Sosyal medya dünyayı daha homojen bir hale getirmeyebilir ancak burada insanların farklılıklar ve içinde yaşadıkları dünya hakkında daha farkında olmasını sağlamıştır.