XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

Kuzey Şili

Alto Hospicio çalışma sahası kuzey Şili'de 100.000 sakini olan bir şehirdir. Şehir yakındaki Iquique'den gelişen bir şehirdir, batı Güney Amerika için önemli bir limandır ve ülkenin yakın dağlık bölgelerindeki bakır madenleriyle limanı bağlamaktadır. Bu endüstriler, Şili'nin diğer bölgelerinin yanı sıra yakın ülkelerden büyük sayıda göçmen çekmiştir. Bölge kaynaklar açısından zengin olsa da siyasi açıdan önemsizleştirilmiştir. Şehir daha 2004'te resmi olarak kurulmuştur ve resmi olmayan bir büyümenin gevensizliğini bir toplumsal kalkınma ruhuyla birleştirmektedir.

Videos

An Introduction to Alto Hospicio

"Me Gusta" - Researching Social Media

Family and business

"Nebraska" - A Colombian Barber in Chile

"Selfie Pain" - Tattoos on Social Media

"Sushi delivery" - social media and entrepreneurship

"La Noche Incipiente" - Social Media and Nightlife

Andean folklore

Music and protest on social media

North Chile: Meet the People

E-course: Instagram and earthquakes in northern Chile


Nell Haynes

Nell Haynes, Santiago'daki Şili Papalık Katolik Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacısıdır. Doktorasını Antropolojide Amerikan Üniversitesinden 2013'te almıştır. Araştırması, Bolivya'da ve Şili'de performans, otantisite, küreselleşme ve cinsiyetçi ve etnik kimliklendirme konularını irdelemektedir.

View researcher profile
www.nellhaynes.com