XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

Sosyal medya, herkese açık ve özel alanlardaki gruplar için yeni alanlar yaratmıştır.

Sosyal medyadan önce iletişimlerin çoğunluğu ya özel ve bire birdi (ör. mektuplar veya telefon) ya da kamu yayıncılığıydı (ör. radyo, TV, gazeteler).. Bunun aksine, sosyal medya temelde gruplara yöneliktir ve farklı boyutlarda gruplar ve farklı gizlilik seviyeleri ayarlamamıza izin vermektedir.

10-discovery
Chile

Bu klipte Instagram'ın depremden sonra nasıl toplum dayanışmasının kilit bir alanı haline geldiğini görebiliriz; insanların felaketten deneyimlerini ilettikleri ve daha büyük bir kitlenin marjinalleştiği bir yer haline gelmiştir.

India

Sosyal medya eşit derecede aile de dahil olmak üzere var olan grupların asli bir parçası haline gelmiştir.

England

İnsanlar, sosyal medyadaki yeni grupların kilise veya birinin komşuları gibi geleneksel gruplara nazaran nasıl daha etkin olduğuna dair birkaç örnek sunmuşlardır.

Hikaye

Komşular ve köpek gezdirenler

Rural China

Burada sosyal medya hem varolan arkadaş 'çevrelerini' pekiştirmek için kullanılmaktadır, hem de ortak ilgileri olan yabancılarla iletişime geçmek için bir araçtır.

Italy

Sosyal medya, gruplar tarafından kullanılsa da bu gruplar, aile grupları dışında istikrarsız ve üst üste binmiştir.

10-italy-comment
Trinidad

Sosyal medya, aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları gibi farklı türdeki ilişkilerden gelen insanların birleşimi için faydalıdır.

10-trinidad-comment
Industrial China

Burada, diğer örnekler de olduğu gibi, sosyal medya benzer insanlardan oluşan grupların pekiştirilmesi için önemli olsa da bu gruplar arasındaki sınırları nadiren geçiyor gibi görünmektedir.

Hikaye

'Geçiş olmayan bölge' olarak sosyal medya