XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

நீல் ஹெயின்ஸ் 

நீல் ஹெயின்ஸ் சாண்டியகோவில் உள்ள பான்டிஃபிஷியா யுனிவர்சிடாட் கடோலிகா டி சிலியில் முனைவர் மேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி மாணவர் . அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து 2013 இல் தமது மானுடவியல் பிஹெச்டி பட்டத்தை பெற்றார். இவரது ஆய்வுகள் செயல்திறன், நம்பகத்தன்மை, உலகமயமாக்கல், பொலிவியா மற்றும் சிலியின் பால் மற்றும் இனம் சார்ந்த அடையாளங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றன.

View researcher profile

www.nellhaynes.com

@doctoraluchador