Slade School of Fine Art

UCL

7689-original-Taeyeonkim_Metamorphisis_II.jpg

Metamorphosis II

,

Tae Yeon Kim

, 2016, pigment on fabric, 155 x 90 cm.
7691-original-Taeyeonkim_Metamorphisis_II_2.jpg

Metamorphosis II

,

Tae Yeon Kim

, 2016, pigment on fabric, 130 x 100 cm.
7693-original-Taeyeonkim_Metamorphisis_II_3.jpg

Metamorphosis II

,

Tae Yeon Kim

, 2016, pigment on fabric, 203 x 117 x 7 cm.
7695-original-Taeyeonkim_Metamorphisis.jpg

Metamorphosis

,

Tae Yeon Kim

, 2016, print on paper, 25 x 15 cm.
7697-original-Taeyeonkim_interim.jpg

Interim show installation

,

Tae Yeon Kim

, 2015, pigment on fabric.

Tae Yeon Kim

web: kimtaeyeon.net
instagram: kimtaeyeon86