Home

Curriculum vitae

Teaching and supervision

Research

Main publications

Roles

Links:

Editor, Dutch and Flemish issue, Modern Poetry in Translation, New Series no. 12, Winter 1997.
With the assistance of Yann Lovelock.
London: King's College London. 280 pages. ISSN 0969-3572.

Contents:
Theo Hermans, Preface
Peter Ghyssaert, poems, trans. Yann Lovelock and Theo Hermans
Dirk van Bastelaere, 'Pornschlegel' and other poems, trans. Francis Jones
Erik Spinoy, Susette, trans. John Irons
Esther Jansma, prose poems, trans. Scott Rollins and Katheryn Ronnau Bradbeer
Pieter Boskma, poems, trans. Scott Rollins
Benno Barnard, poems, trans. David Colmer, Yann Lovelock and Peter Nijmeijer
Tonnus Oosterhoff, poems, trans. Deborah ffoulkes
Miriam Van hee, poems, trans. Yann Lovelock and Theo Hermans
Stefan Hertmans, 'First Death' and other poems, trans. Theo Hermans, Yann Lovelock and Peter Nijmeijer
Eva Gerlach, poems, trans. Virginie Kortekaas
Arie van den Berg, 'Blithely Thinking of the Grave', trans. James S Holmes and Scott Rollins
Leonard Nolens, poems and diaries, trans. David Colmer and Scott Rollins
Anna Enquist, poems, trans. Lloyd Haft and Manfred Wolf
Gerrit Komrij, The Ox on the Bell-Tower, trans. John Irons
Stefaan van den Bremt, poems, trans. Yann Lovelock
H.C. ten Berge, Random Pictures, trans. Paul Vincent
J. Bernlef, poems, trans. Peter Nijmeijer and Scott Rollins
Rutger Kopland, poems, trans. James Brockway
James Brockway, 'Getting to Know its Soul. On Translating Rutger Kopland'
Judith Herzberg, poems, trans. Shirley Kaufman and the author
Judith Herzberg and Shirley Kaufman, 'Crunching and Crackling'
Hugo Claus, poems, trans. Theo Hermans and Yann Lovelock
Hugo Claus, Winter Evening, trans. Paul Charters, Katheryn Ronnau Bradbeer and Paul Vincent
Gerrit Kouwenaar, poems, trans. Lloyd Haft, Francis Jones and Deborah ffoulkes
C.O. Jellema, 'Epiloog', translated with commentary by James Brockway, David Colmer, Deborah ffoulkes, John Irons, Francis Jones, Yann Lovelock, Edwin Morgan, Paul Vincent and Manfred Wolf with Virginie Kortekaas
Theo Hermans, Checklist of Dutch and Flemish Poetry in English Translation 1977-1997.


From the reviews:

Dit nummer van MPT kende reeds een voorganger in 1976, toen onder de redactionele hoede van wijlen James S Holmes een dubbelnummer van het tijdschrift met vertaalde Nederlandse en Vlaamse poezie verscheen. Net als Holmes is Hermans iemand die evenveel interesse heeft voor de vertaalpraktijk als voor de poezie zelf. In dit nummer is dat ook duidelijk zichtbaar. Naast vertaalde gedichten is er ook een aantal beschouwingen over vertalen opgenomen. Zo werd een sonnet van C.O. Jellema in maar liefst 9 verschillende vertalingen - waaronder zelfs een in 'Glaswegian Scots' - afgedrukt. Elke vertaling wordt gevolgd door een persoonlijk commentaar van de vertaler. Deze stukjes weerspiegelen duidelijk Hermans' uitspraak dat 'every translation is merely one reading among many.' Elders in de bundel vinden we een transcriptie van een gesprek tussen Judith Herzberg en haar vertaalster Shirley Kaufman, dat een mooie weergave is van de manier waarop auteur en vertaler gaan samenzitten om aan vertalingen te werken.
Filip Matthijs, Ons Erfdeel 41, 1998, 3

 


Last updated August 2008 by Theo Hermans.