Home

Curriculum vitae

Teaching and supervision

Research

Main publications

Roles

Links:

Samenstelling en inleiding, Door eenen engen hals
Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670

‘s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1996
159 pagina's. ISBN 90 71313 56 5
Reeks Vertaalhistorie deel 2

Documenten: Pieter Coecke van Aelst 1546-53, Cornelis van Ghistele 1553, 1555, Pieter Volck Holst 1556, Cornelis van Cuelen 1560, Jan Utenhove 1561, DV Coornhert 1561, 1585, Marius Laurier 1564, Peter Datheen 1566, MA Gillis 1566, Anon. 1575, Philips van Marnix van Sint-Aldegonde 1591, Karel van Mander 1597, Theodore van Liefvelt 1609, C Kina 1610, Everaert Syceram 1615, Johannes Leonardus 1616, GA Bredero 1617, Johan van Heemskerck 1622, Constantijn Huygens 1625, 1630, 1633, J. van Groenewegen 1630, Joost van den Vondel 1639, 1646, Dirck Pietersz Pers 1644, JH Glazemaker 1646, Henrick Bloemaert 1650, Seger van Dort 1650, Adrianus de Buck 1653, Jacob Westerbaen 1655, Anon. 1655, Johan de Vries 1656, Jonas Cabeljau 1657, Dirck Doncker 1663.

Uit de recensies:

Na een uitvoerige inleiding waarin Theo Hermans de gekozen teksten in een breder kader plaatst, volgen vijfendertig proeven van vertaalreflectie in voorwoorden en opdrachten bij vertalingen van verschillende genres. Bekende en minder bekende vertalers spreken zich in deze teksten uit over de taak die zij zichzelf stelden, over de status van vertalen en over de keuze tussen letterlijk en vrij vertalen.
Nelleke Moser, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, 1996, 3


Last updated 10 april 2006 by Theo Hermans.