Home

Curriculum vitae

Teaching and supervision

Research

Main publications

Roles

Links:

Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst
’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1991
139 pagina's. ISBN 90 71313 34 4


Inhoud:
Gebruiksaanwijzing
Alfabetische auteurslijst
Register

Uit de recensies:

Wanneer er wel aandacht wordt besteed aan het belang van vertalingen binnen literatuurhistorisch onderzoek, gaat die aandacht meestal gepaard met de klacht dat er te weinig bibliografisch voorwerk gedaan is. Het is naar mijn mening maar de vraag of dat ook werkelijk het geval is. Eén blik in het register van Hermans’ bibliografie geeft aan dat juist de ingang ‘bibliografie’ het rijkst bevolkt is. Niet minder dan negentig titels op het gebied van in het Nederlands verschenen vertalingen naar auteur, bronliteratuur en/of periode. Wat er vertaald is, is dus redelijk goed te achterhalen, en daarmee ook wie wat vertaald heeft. [ …] Van Hermans’ bibliografische lijst is de grote verdienste dat daarmee voor het eerst op een substantiële manier studies over vertalingen ontsloten zijn.
Cees Koster, Forum der letteren 33, 1992, 3.

Het gaat hier om een bijzonder nuttig en uiterst waardevol werkinstrument waarin een massa gegevens – ca. 1500 titels werden bijeengebracht! – terug te vinden is. Jammer genoeg – en hiermee dient de gebruiker terdege rekening te houden – kan deze lijst evenwel geen aanspraak maken op een zelfs maar benaderende volledigheid.
Marc van Vaeck, Spiegel der letteren 35, 1993, 1


Last updated 10 april 2006 by Theo Hermans.