Publicaties in het Nederlands

 

Home

Curriculum vitae

Teaching and supervision

Research

Main publications

Roles

Links:

Sprekend ‘n vertaling’, in Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap (red. Ton Naaijkens, Cees Koster, Henri Bloemen en Caroline Meijer), Nijmegen: Vantilt, 2004, 191-96.

‘Huydecoper verkoopt zijn huid. Over vertaalhistorie en vertalersironie’, Filter 11 (2004) 3, 33-50.

‘Vertalen als navelstaren. Van equivalentie naar intertekstualiteit’, Filter 11 (2004) 2, 3-18.

‘Wat boeit is wat vertaling losmaakt’, Filter 10 (2003) 4, 48-53.

‘De peren van de kersenboom’, in Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw (red. Gerard Elshout et al.), Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 2001, 377-97. Online...

‘Schizofreen lezen’, Filter 8 (2001) 2, 8-15.

Door eenen engen hals. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1996. Meer...

(Red., met Dirk Delabastita) Vertalen historisch bezien. Tekst, metatekst, theorie. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1995.

‘Vertaalwetenschap in de Lage Landen', Neerlandica extra muros 32 (1994) 3, 1-13.

Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1991. Meer...

’H.C. ten Berge Transmontanus. Wat doen de feiten ertoe als er fiktie bestaat?', Ons Erfdeel 32 (1989) 4, 544-53.

‘Van "Hebban olla vogala" tot Ernst van Altena. Literaire vertaling en Nederlandse literatuurgeschiedenis', in Literatuur van elders. Over het vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het Nederlands (red. R. van den Broeck), Leuven/Amersfoort: Acco, 1988, 11-25.

Vertalingen

Antonio Cisneros. Commentaren en kronieken. Gedichten. Amsterdam: Marsyas, 1982, 1988.

Cesar Vallejo. Menselijke gedichten. Antwerpen & 's-Gravenhage: Soethoudt, 1976.

img: Theo Hermans

img: statue


Last updated 9 april, 2006 by Theo Hermans.