Skyros Red; Tris Boukes, Kourisies & Renes Quarries, S. Skyros, & Ag. Panteleimon NW Skyros, Greece

P6838

 

Back to Catalogue