XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

Sosyal medya bizi daha bireyci yapmamaktadır.

Popüler görüş, sosyal medyayı bizi daha bireyci ve narsisist yapıyor gibi görmektedir Birey temelli sosyal ağ kurmanın geleneksel grupların pahasına büyüdüğü belirtilmektedir. Bazı örneklerde bunu bulduk ancak daha genel olarak sosyal medyanın aile, kast ve kabile gibi geleneksel grupları güçlendirmek ve göçten ve hareketlilikten kaynaklanan kopmaları onarmak için kullanıldığını bulduk.

1-discovery
Chile

Burada erkekler genellikle evlerinden uzakta madenlerde uzun süreler çalışmaktadır. Sosyal medyanın ailelerin ve toplumun iletişim halinde kalmasına yardım etmede büyük bir rolü bulunmaktadır. Bu kilpte sosyal medyanın bir madenci ailesinin iletişimde kalmasına nasıl yardım ettiğine bakacağız.

Italy

Genel anlamda İtalyanların stil ve görünümle ilgili meşguliyet kontekstinde sosyal medyada kendilerinin tarz fotoğraflarını paylaşan insanların narsisizm sergilemekten ziyade sadece daha derin toplumsal değerlere ve sosyal beklentilere uyduğunu gördük.

Hikaye 

İyi görünmek bir vatandaşlık görevidir

Turkey

Burada sosyal medya muhtemelen göçle ayrılmış olan aile ve aşiret de dahil olmak üzere geleneksel sosyal grupların onarılmasına yardım etmede kullanılmaktadır, ayrıca aynı zamanda genç insanların özel mesajlaşma yoluyla bire bir ilişkiler kurmasını sağlamaktadır.

Brazil

1-brazil-story

Pentekostallar ve yerel bir halk dininin (Candomblé) takipçileri gibi çevrimdışı yüz yüze konuşmayan grupların üyeleri Facebook'ta bir birleriyle arkadaş olmaya heveslidir.

Hikaye

Kapsayıcı sosyal medya

Rural China

Sosyal medya genellikle, gençlerin tipik olarak telefonlara ve bilgisayara erişimi paylaştığı bir grup aktivitesidir. Birçok insan ayrıca, en iyi arkadaşlarıyla ve partnerleriyle sosyal medya hesap şifrelerini paylaşmaktadır.

Hikaye 

Sosyal medya nasıl başkalarının sizi nasıl yargıladığını pekiştiriyor

1-china-story
England

Paylaşmayı kendini ifade etmenin bir şekli olarak görme eğilimindeyiz ancak Facebook'ta insanların en çok baktığı fotoğraflar başkaları tarafından paylaşılmış etiketli fotoğraflardır. Sanki bizim seçtiğimiz kıyafetleri giyerek dışarı çıkmak yerine başka insanların bizim için seçtiği kıyafetlerle insanların önüne çıkıyoruz. 

1-english-comment
Industrial China

Buradaki kanıtlar bulgularımızla uyuşmamaktadır. Geleneksel toplu aile hayatıyla karşılaştırıldığında sosyal medya gerçekten de genç fabrika işçileri arasında daha yüksek bireyciliğe olanak tanımaktadır ancak bu henüz bazı Batılı ülkelerdeki seviyelere ulaşmamıştır.

1-chinese-comment