XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

Sosyal medya nedir?

Platformlar mı?

Bulgularımız, gençlerin tartışmaları veya dedikoduları gibi sosyal medya içeriklerinin platformlar arasında kolaylıkla geçiş yaptığını göstermektedir; örneğin, BBM'den Facebook yoluyla Twitter'a ya da Orkut'tan Facebook'a. Aynı platform tamamen farklı içerik türleri için kullanılabilmektedir. Bu açıdan platformlar içeriğin yayınlandığı yerlerdir ama neyi, neden paylaştığımız konusunda çok az şey yapmaktadır.

Sosyal medyayı tanımlayabilir miyiz?

Projemizde sosyal medyanın 'ölçeklenebilir sosyallik' olarak bir tanımını verdik ancak bu, birçok olası tanım içinde sadece biridir. Antropologlar sosyallikle yani insanların toplumla nasıl bağlantılı olduğuyla ilgilidir. Antropologlar olarak biz, önceden medyanın esasen ya özel ya da herkese açık olduğunu ancak sosyal medyanın her ikisi arasında da bulunan platformlardan oluştuğunu öne sürüyoruz. Farklı ilgi alanları olan diğer disiplinlerin farklı tanımları olacaktır.

Sonuç olarak sosyal medyanın ne olduğuna karar veren biz değil sizlersiniz.

'Sosyal medya' ya da ondan önceki 'sosyal paylaşım sitesi' terimlerini biz seçmedik. Ancak antropoloji incelediğimiz insanların davranışlarını ve terimlerini takip etmektedir. Terimlerimiz ve yaklaşımlarımız, sosyal medya geliştikçe değişmeye devam edecek ve farklı toplumlardaki farklı kullanımları yansıtacaktır.