XClose

Why We Post

Home

SOCIAL MEDIA THROUGH THE EYES OF THE WORLD

Menu

İnsan olmanın ne demek olduğunu anlamak için insan toplumlarını karşılaştırmalı olarak inceleme bilimidir.

Antrpoloji ve etnografya

Antropoloji nedir?

Örneğin sosyoloji gibi diğer disiplinler görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve anketler aracılığıyla insanlara kendileri hakkında sorular sormak eğilimdedir. Ancak antropoloji, insanların çoğunun hayatlarını neden belirli bir şekilde yaşadığını açıklayamadığını öne sürer. Çocuk olarak etrafımızdakilerin davranışlarına uymayı öğreniriz ki bu da bir kişiyi örneğin 'tipik' bir güney İtalyalı ya da 'tipik' bir kuzey Şilili yapabilir.

Bu kültürel farklılıkları açıklamak için antropologlar bir topluma yabancı olarak girer; erkekleri inceleyen kadınlar, çiftçileri inceleyen akademisyenler, İtalyanları inceleyen Rumenler. Ailenin organizasyonu gibi sosyal geleneklerin farklı toplumlarda çeşitlenme şeklini incelediğimiz için kültürel olarak öğrenilmiş davranışları 'doğal' olarak görmüyoruz.

Sadece kabile değil

Antropoloji sadece daha az gelişmiş toplumları inceleyen bir bilim değildir, bütün insan toplumlarının karşılaştırılmalı incelenmesidir.

Empati

Antropologlar insanları incelenenlerin bakış açısından anlamaya çalışır. Fikirlerine katılmadığınız ve sizin fikirlerinize katılmayan bir ikişi hayal edin. Bu görüşleri sevmeseniz bile yine de birinin bu fikirlere nasıl ve neden sahip olduğunu anlayabilir misiniz?

Sadece etnografya değil

Etnografya bir araçtır son değil. Sadece karşılaştırma, genelleme ve analiz aracılığıyla bu son derece yerel bulguları insanlıkla ilgili genel sonuçlara varmak için kullanabiliriz.

ethnography-infographic

Antropologların yaptığının ne olduğunu daha iyi anlamak için 'Antropolojiye Giriş' kitabına göz atınız. http://www.politybooks.com/book.asp?ref=0745699774

Etnografya nedir?

Holistik Bağlamlama

Hiç kimse sadece sosyal medyada yaşamıyor ya da sadece siyasetle ilişkili değil, sadece anne, sadece Hindu, sadece öğrenci ya da sadece orta sınıftan değildir. İnsanlar farklı kimliklerini aynı anda deneyimlerler bu yüzden birinin hayatının sadece bir açısını incelemek için bile her şeyi birlikte düşünmemiz gerekmektedir.

Katılımcı gözlemi

Antropologlar insanlara sadece ne yaptıklarını sormazlar; direkt olarak davranışı gözlemlemeye ve insanların hayatına dahil olmaya çalışırlar. Örneğin, onlarla sosyal medyada iletişime geçebilir, çocuk bakımına yardım edebilir veya yerel bir dükkanda kısa süreli bir işe girebilirler.

Neden her çalışma sahasında 15 ay geçirdik?

2) Farklı yaşlardan, sınıflardan, cinsiyetlerden ve diğer ayrımlardan bir dizi insanı tanıyabilmek için.
3) İnsanları yeterince iyi tanıyabilmek ve güvenlerini kazanmak için böylece bulgularımız, sadece herkese açık davranışları değil WhatsApp sohbetleri gibi özel davranışları da kapsamaktadır. 

1) Bize tipik bir dizi davranış hissi veren yeterince tekrarla insanların yaşamlarının olabildiğince fazla sayıda farklı açılarını gözlemlemek için.

Genellemeler

Her bir yerdeki her kişinin eşsiz olduğunu ve ayrıca erkeklerin kadınlardan, yaşlı insanların da gençlerden farklılık gösterebileceğini fark ettik. Hikayelerle, her zaman bu eşsizlikle uzlaşma içinde olan genellemeler arasında bir denge bulmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bu internet sitesinde her bulgu bir genelleme olarak öne sürülmüştür ancak her bölgedeki özel durumu belirterek buna karşı çıkan çalışma sahalarından yorumlar genellemeleri takip etmektedir.