XClose

UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES)

Home
Menu

Books and special issues

Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018).

Agnieszka Radziwinowiczówna, Anna Rosińska and Weronika Kloc-Nowak, Ethnomorality of Care: Migrants and their Aging Parents (London: Routledge, 2018)

Anne White, Izabela Grabowska, Paweł Kaczmarczyk and Krystyna Slany, The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change (UCL Press, 2018) Open access pdf.

Małgorzata Irek, Travelling with the Argonauts: Informal Networks Seen without a Vertical Lens (Oxford: Berghahn, 2018)

Michael Fleming (ed.), Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union (London: PUNO Press, 2018) Download pdf

Antonia Bifulco, Identity, Attachment and Resilience: Exploring Three Generations of a Polish Family (London: Routledge, 2018)

Anne White, Polish Families and Migration since EU Accession, 2nd, expanded and paperback edition (Bristol: Policy Press, 2017)

I. Grabowska, M.P. Garapich,  E. Jazwinska and A. Radziwinowicz, Migrants as Agents of Change: Social remittances in an enlarged European Union (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017)

Aneta Slowik, Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2016)

Magdalena Nowicka and Vojin Šerbedžija (eds.), Migration and Social Remittances in a Global Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016)

Jadwiga Gałka,  Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku (Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016)

Izabela Grabowska, Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills (Frankfurt Am Main: Peter Lang, 2016)

Michal P. Garapich, London's Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity among Polish Migrants in London (Stuttgart: Ibidem Verlag, 2016)

Urszula Chowaniec, Melancholic Migrating Bodies in Contemporary Polish Women's Writing (Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 2015)

Barbara Cieślińska, Emigracje bliskie i dalekie: Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012)

Agnieszka Malek, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011)

Marta Kempny, Polish Migrants in Belfast: Border Crossing and Identity Construction (Cambridge: Cambridge Scholars, 2010) www.c-s-p.org/flyers/Polish-Migrants-in-Belfast--Border-Crossing-and-Identity-Construction1-4438-2258-2.htm

M. Kindler and J. Napierała (eds.), Migracje kobiet. Przypadek Polski [Women’s Migration: the Polish Case] (Warsaw: Scholar, 2010)

Anne White, Polish Families and Migration Since EU Accession (Policy Press, 2011).
 

Journals

Social Identities, 22, 1 (2016), special issue: 'Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration'. Editors: Marta Bivand Erdal and Aleksandra Lewicki.

Forum Qualitative Social Research, special issue: ‘Researcher, Migrant, Woman: Methodological Implications of Multiple Positionalities in Migration Studies’ Guest editors: Magdalena Nowicka and Louise Ryan

International Migration, 52, 1 (2014): special issue 'Polish migration after the fall of the Iron Curtain'.

'Migration, Identity, Ethnicity', ANNALES UNIVERSITATIS PEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, Studia Sociologica IV, 2012, vol.2

 

Employment and Economy in Central and Eastern Europe, special issue on migration (2012)

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński and Justyna Szymańska, Kierunek Małopolski:Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zamarnować ich kapitału (Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2010)

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński and Justyna Szymańska, Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjalu. Kierunek Dolny Śląsk. (Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2010)

Justyna Szymańska, Dagmara Bieńkowska and Cezary Ulasiński, Zaraz wracam... albo nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego. Kierunek Śląsk. (Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012)

CDS publications are available in book form free of charge. Project reports are on-line at http://www.cds.krakow.pl/

Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, no. 2, 2011

Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, no. 1, 2011, Special issue on migration from Poland to the UK, in English
 

Social Identities, 16:3 (May 2010) is a special issue, ‘Negotiation of Normality and Identity among Migrants from Eastern Europe to the United Kingdom after 2004’, edited by Marta Rabikowska.
www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713445719~tab=issueslist~branches=16#v16