Homepage Timeline Maps A-Z index Learning

List of Viziers

(in chronological order)

Old Kingdom (about 2686-2181 BC)
(Strudwick 1985: 301-303)

4th Dynasty

Fifth Dynasty

6th Dynasty

End of Old Kingdom or later

Provincial

Middle Kingdom (about 2025-1700 BC) (Grajetzki 2000: 9)

11th Dynasty

12th Dynasty

End of 12th or 13th Dynasty

13th Dynasty

13th or 17th Dynasty

New Kingdom (about 1550-1069 BC)

Southern viziers Northern viziers

18th Dynasty

 • Tetinefer
 • Iymhetep (seal UC 12176)
 • Aakheperreseneb
 • Hepuseneb
 • Ahmose
 • Amunuser
 • Rekhmire
 • Amunemipat
 • Seny
 • Hepu
 • Ptahmose
 • Ramose
 • Nakhtpaaten
 • Usermont
 • Pentu
 • Aja (?)

 

 • Neferweben
 • Ptahmose
 • Ptahhotep
 • Thotmose
 • Amenhotep
 • Aperel
 • Paramessu
 • Setkhy

 

 

 

 

 

19th Dynasty

19th Dynasty
 • Paser
 • Nehy
 • ...my
 • Thotmose
 • Khay
 • Panehesi
 • Pensakhmet
 • Itju (?)
 • Amunmose
 • Paraemheb
 • Hori
 • Ta
 • Neferrenpet
 • Nebnakhtra
 • Khaemwaset
 • Wenennefer

 

 • Nebamun
 • Iry...
 • Rahotep
 • Neferrenpet
 • Merysakhmet

Third Intermediate Period (Kitchen 1986: 597-598)

Southern viziers Northern viziers

21st Dynasty

 • Herihor
 • Pinudjem I
 • Amehirpamesha (?)
 • Neseramun A

22nd and 23rd Dynasty

 • Padimut
 • Ia-o
 • Rudpamut
 • Hory
 • Hori, son of Iutjek (?)
 • Nesipaqashuty
 • Harsiese, son of Nesipaqashuty
 • Hor
 • Pentyfankh, son of Hor
 • Harsiese
 • Djedkhonsefankh
 • Nakhtefmut
 • Hor, son of Nakhtefmut
 • Pamiu
 • Pakharu, son of Pamiu
 • Ankh-Osorkon
 • Padiamonet, son of Pamiu

22nd Dynasty

Iken (Spencer 1999: 70-72)

Late Period

Northern viziers (Kitchen 1986: 598) Southern viziers (Vittmann 1978)

25th Dynasty

 • Mentuhotp
 • Harsiese
 • Djedkare

26th Dynasty

 • Zasobk
 • Nasekheperensekhmet (Psamtek I)
 • Bakenrenef
 • Gemenefhorbak
 • Harsomtusemhat
 • Psamtek-Meryneit (Amasis)
 • Pasherientaihet (Amasis)
 • Horsiese
 • Harsiese
 • Nesmin, son of Harsiese
 • Ankhhor
 • Nesipaqashuty
 • Pediese, son of Harsiese
 • Khamhor
 • Pahrer/Harsiese, son of Khamhor
 • Nesmin, son of Khamhor
 • Nesipaqashuty
 • Nespamedu
 • Nesipaqashuty
 • Iry
 • Djedwebasettiuefankh
unknown position (and dating)

30th Dynasty

 • Padineit
 • Horsiese (de Meulenaere 1958)
 • Ankhefekhonsu (Taylor 1990)
 •  


   

  Copyright © 2002 University College London. All rights reserved.