Call number: V-1493


KHAMRAEV, Iskander
Griadushchemu veku [To the Coming Century]

Lenfil´m, Tvorcheskoe ob´´edinenie televizionnykh fil´mov,
po zakazu Gosudarstvennogo komiteta SSSR po televideniiu i radioveshchaniiu, 1985
Screenplay Georgii Markov, Eduard Shim, based on the novel by Georgii Markov
Photography Lev Kolganov
Music Eduard Artem´ev

Anton Sobolev		Joozas Kiselius
Lena Nazarova		Elena Proklova
Eleonora		Grazyna Baikshtite
Count Ciano		Otar Koberidze
Gratiotti		Vsevolod Shoilovskii
Rino Felice		Donatas Banionis
Tomilin			G. Voropaev
Vika			S. Penkina
Mokhov 			Ivan Krasko
Belov			Iu. Bashkov
Petukhov		N. Murav´ev
Karpov			A. Dubanov
Dondukov		R. Gromovskii
Valia			L. Malygina
Barkhatov		A. Parra
Sorokin			A. Mironov
Samovarov		A. Inozemtsev
Pupche			V. Retsepter
Zababurin		P. Chernov
Terebelin		A. Kuznetsov
Narrator 		Anatolii Romashin
FIVE PARTS
Parts 1-3 on this tape.

Part 1, NTV, Nashe kino, 26 November 2002
67 minutes

AND
7 minutes of irrelevance

AND

Part 2, NTV, Nashe kino, 26 November 2002
65 minutes

AND
3 minutes of irrelevance

AND

Part 3, NTV, Nashe kino, 27 November 2002
65 minutes

In Russian; starts 3 minutes into tape

Source: NTV, Nashe kino, 26-27 November 2002
System: Pal


Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Friday 20 June 2003.