Call number: DVD-3887


MATWIEJCZYK, Dominik
Rzeźnia Numer 1 [Slaughterhouse No. 1]

Grupa 13, ParadoxFilm, 2006
Producers: Dariusz Szermanowicz, Rafał Szermanowicz, Dominik Matwiejczyk
Screenplay: Dominik Matwiejczyk
Photography: Sławomir Panasewicz
Production design: Lucyna Piwowarska-Dmytrów
Music: Radosław Fijołek, Adam Fijołek, Andrzej Koper, Bogumił Misala

Krzysztof				Krzysztof Zych
Magda					Magdalena Kielar
Artur Kisała				Łukasz Garlicki
Jarek Wojciechowski		    Wojciech Mecwaldowski
Karolina Kisała, Artur's sister	    Olga Frycz
Adam Kisała, 
the father of Artur and Karolina	Andrzej Gałła
'Gąsior'				Krzysztof Boczkowski
Michał, Karolina's boyfriend	    Radosław Fijołek
Anita, Artur's girlfriend		Aleksandra Kisio
Grandma Jarka			    Regina Grudzień
Anita's lover				Krzysztof Rześniowiecki
Saleswoman				Ewa Tomala
Hubert				    Adrian Kruk
Voice of radio announcer		Piotr Ogorzałek
69 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code 2
Aspect ratio 16:9
Languages Optional English subtitles
Features Teledysk Ocean "To wszystko czego chcesz"
Jak powstawal film - material filmowy, 19 minutes, in Polish
Silhouettes of the director, Dominik Matwiejczyk and the actors Wojciech Mecwaldowski, Krzysztof Zych, Magdalena Kielar, Łukasz Garlicki and Olga Frycz
Source Vision

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Thursday 13 February 2014.