Call number: DVD-3886


KORYNCKA-GRUZ, Natalia
Inka 1946... Ja jedna zginę [Inka 1946... I'm the Only One to Die]

Telewizja Polska - Agencja Filmowa, 2006; premiere 22 January 2007
Producer: Danuta Myjkowska
Screenplay: from the play by Wojciech Tomczyk
Photography: Zdzisław Najda
Production design: Joanna Macha
Music: Paweł Szymański

		
Inka (Danuta Siedzikówna)	Karolina Kominek-Skuratowicz
Stawicki			Michał Kowalski
Maria				Kinga Preis
Jerzy				Lech Mackiewicz
Regina				Agnieszka Podsiadlik
Kulikowski			Wojciech Czerwiński
Anderman			Piotr Jankowski
Lady				Małgorzata Oracz
Konus				Maciej Brzoska
Poker				Filip Cembala
Mazur				Kazimierz Mazur
Czajka				Adam Graczyk
Photographer		    Sławomir Lewandowski
Mrs Tarasiewicz		    Marta Kalmus
Boy				Christian Kamiński
Jadzia Mikołajewska	    Marta Chodorowska
Helena Mikołajewska	    Katarzyna Rabczuk
Guards			    Karina Iwaszko, Wioletta Nawrocka
Commander			Michał Buczek
Barman			    Jakub Drewa
Ratajczyk			Piotr Bala
Borkowski			Krzysztof Skonieczny
Bablich			    Jarosław Boberek
Adamski			    Jacek Malarski
Security Agent		    Wojciech Namiotko
Policeman's wife		Helena Marek
Judge				Grzegorz Wolf
Prosecutor			Marcin Drelicharz
Second judge			Rafał Leszczyński
Lawyer			    Andrzej Pieczyński
Assistant			Agata Nowicka
Priest				Paweł Kowalski
Security Agents		    Paweł Czajka, Piotr Plichta
Suchocki			Arkadiusz Brykalski
Doctor				Maciej Aszemberg
Zagończyk			Mariusz Żarnecki
Wójcik			    Dariusz Siastacz
Young Nowicki 		    Michał Nowaczyk
Old Nowicki			Stanisław Michalski
85 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code
Aspect ratio 16:9
Languages Optional English subtitles
Features Chapter selection
Source Telewizja Polska

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Thursday 13 February 2014.