Call number: DVD-3884


KĘDZIERZAWSKA, Dorota
Pora umierać [Time to Die]

Kid Film, Tandem Taren-To, in co-operation with Telewizja Polska - Agencja Filmowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2007; premiere 19 October 2007
Producers: Arthur Reinhart, Piotr Miklaszewski, Wojciech Maryański
Screenplay: Dorota Kędzierzawska
Photography: Arthur Reinhart
Production design: Albina Barańska, Arthur Reinhart
Music: Włodzimierz Pawlik

		
Aniela Walter 		       Danuta Szaflarska 
Witek Walter, her son	       Krzysztof Globisz
Aniela's granddaughter	       Patrycja Szewczyk 
Dostoevskii			   Kamil Bitau 
Barnacle			   Robert Tomaszewski
Girl				   Agnieszka Podsiadlik 
Trumpeter 			   Piotr Ziarkiewicz 
Doctor				   Małgorzata Rożniatowska 
Notary				   Witold Kaczanowski
Aniela's son Wituś when he was young Wit Kaczanowski Jr 
Aniela's daughter-in-law	   Marta Waldera 
Aniela when young		   Joanna Szarkowska 
Aniela's neighbours		   Kai Schoenhals, Weronika Karwowska
Girl from tea			   Sylwia Bocheńska
Tenant's daughter		   Róża Salamanowicz
Aniela's fiancé		       Remigiusz Przełożny
Gentlemen of the municipality	   Leszek Musiał, Adam Karczewski
104 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code 0
Aspect ratio 16:9
Languages Optional English subtitles
Features Interview with the actress Danuta Szaflarska, 6½ minutes, in Polish without subtitles
Source Best Film

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Thursday 13 February 2014.