Call number: DVD-3845


MAJEWSKI, Lech
Rycerz [The Knight]

Zespół Filmowy Profil, 1980; premiere 6 October 1980
Screenplay: Lech Majewski
Photography: Czesław Świrta
Production design: Jerzy Szeski
Music: Zdzisław Szostak, Zygmunt Konieczny

	
Knight			Piotr Skarga
Knight Hierophant	Daniel Olbrychski
Monk			Andrzej Hudziak
Princess		Katarzyna Kozak
Monk Wiesław	        Czesław Meissner
Old monk		Stanisław Holly
Monk Kryspin		Paweł Sanakiewicz
Monk 			Piotr Machalica
Merchant		Wiesław Zanowicz
Widow			Irena Jun
Fisherman		Józef Wieczorek
Dandy			Jan Frycz
Squire			Marek Głębocki
King			Juliusz Grabowski
81 minutes
In Polish with optional English and French subtitles

DVD
Region code
Aspect ratio 4:3
Languages Menu languages: Polish, English and French
Optional English and French subtitles
Features Reviews, in the menu languages
Source Galapagos Films

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Thursday 23 January 2014.