Call number: DVD-3840


KUTZ, Kazimierz
Perła w koronie [A Pearl in the Crown]

Zespół Filmowy Wektor, 1971; premiere 27 January 1972
Screenplay: Kazimierz Kutz
Dialogue: Kazimierz Kutz
Photography: Stanisław Loth
Production design: Bolesław Kamykowski
Music: Wojciech Kilar

Wichta, Jaś's wife		Łucja Kowolik
Jaś				Olgierd Łukaszewicz
Erwin Maliniok		    Jan Englert
Hubert Siersza		    Franciszek Pieczka
August Mol			Jerzy Cnota
Franciszek Bula		    Bernard Krawczyk
Ochman			    Tadeusz Madeja
Alojz Grudniok		    Henryk Maruszczyk
Albert				Marian Opania
Milenda			    Jerzy Siwy
Major Suchanek		    Wojciech Alaborski
Leś				Zygmunt Biernat
Malitsch			Emir Buczacki
Hubert			    Marian Dziędziel
Władek			    Andrzej Gazdeczka
Priest				Piotr Grabowski
Szpila				Leszek Kowalski
Paweł				Edward Kusztal
With: Władysław Barański, Aleksander Bednarz, Jan Bógdoł, Witold Dederko, Edward Dobrzański, Juliusz Dziemski, Marian Gańcza, Julian Kilar
112 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code 0
Aspect ratio 4:3
Languages Menu languages: Polish and English
Optional English subtitles
Features Chapter selection
Source Arcydzieła Polskiego Kina

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Wednesday 22 January 2014.