Call number: DVD-3839


KUTZ, Kazimierz
Sól ziemi czarnej [Salt of the Black Earth]

Zespół Filmowy Wektor, 1969; released 6 May 1970
Screenplay: Kazimierz Kutz
Photography: Wiesław Zdort
Production design: Bolesław Kamykowski
Music: Wojciech Kilar

		
Gabriel Basista				Olgierd Łukaszewicz
Erwin Maliniok				Jan Englert
Bernard Basista, Gabriel's brother	Jerzy Bińczycki
Euzebin Basista, Gabriel's brother	Jerzy Cnota
Franek Basista, Gabriel's brother	Wiesław Dymny
Dominik Basista, Gabriel's brother	Bernard Krawczyk
Alojz Basista, Gabriel's brother	Andrzej Wilk
The Basistas' father			Antoni Zwyrtek
Nurse					Izabella Kozłowska
Cyryl Basista, Gabriel's brother	Jerzy Łukaszewicz
Lieutenant Stefan Sowiński		Daniel Olbrychski
Wiktor					Tadeusz Madeja
Emil					Henryk Maruszczyk
The Basistas' mother			Halina Bełkowska
99 minutes
In Polish with optional English subtitles

AND

Śląska opowieść [The Silesian Tale]
A documentary about Kazimerz Kutz
Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel, 1974
Director: Stanisław Janicki
Script: Hanna Goszczyńska, Stanisław Janicki
Photography: Aleksander Lipowski
27 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code 0
Aspect ratio 4:3
Languages Menu languages: Polish and English
Optional English subtitles
Features Śląska opowieść (for details see above)
Source Arcydzieła Polskiego Kina

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Wednesday 22 January 2014.