Call number: DVD-3511


SANIEWSKI, Wiesław
Bezmiar sprawiedliwości [Immensity of Justice]

Saco Films, Telewizja Polska, Grupa Atlas, Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2006; premiere 9 March 2007
Producer: Wiesław Saniewski
Screenplay: Wiesław Saniewski
Photography: Mariusz Palej
Production design: Marta Krieger
Music: Maciej Muraszko

		
The lawyer Michał Wilczek		Jan Frycz
Łukasz 				    Robert Olech
The lawyer Paweł Boś 		    Jan Englert
Prosecutor				Artur Barciś
The judge Bożena			Bożena Stachura 
Zofia					Agnieszka Valente 
Guard					Ryszard Jabłoński 
Police Commandant			Krzysztof Kuliński 
Captain Rzecki 			    Aleksander Podolak 
Wiktor 				    Wojciech Mecwaldowski 
Anna 					Magdalena Nieć 
Jerzy Kuter 				Artur Żmijewski 
Dominika 				Marieta Żukowska 
Captain Drawecki 			Przemysław Kapsa 
The journalist Basia Gamza 	    Anna Dijuk 
Dominika's father			Edwin Petrykat 
Kamila Wilczek 			    Danuta Stenka 
Patryk, Dominika's former husband	Adam Pater 
Outraged woman in restaurant 	    Krystyna Sienkiewicz 
Testifying Police Officer 		Jerzy Mularczyk 
Psychologist				Bożena Krzyżanowska 
Kocki 					Bronisław Wrocławski 
123 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code 2
Aspect ratio 16:9
Languages Optional English subtitles
Features Trailer
Set report, 14½ minutes, in Polish without subtitles
Source Saco Films, Kino Świat

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Wednesday 14 August 2013.