Call number: DVD-3380


RÓŻEWICZ, Stanisław
Świadectwo urodzenia [Birth Certificate]

Zespół realizatorów filmowych Rytm, 1961; premiere 2 October 1962
Screenplay: Tadeusz Różewicz, Stanisław Różewicz
Photography: Stanisław Loth
Production design: Tadeusz Wybult
Music: Lucjan Kaszycki

Novella 1: Na drodze [On the Road]

Tabaryta 					Henryk Hryniewicz 
Józef  					Wojciech Siemion 
Girl from the lodge		 		Barbara Rachwalska 
German motorcyclist				Mieczysław Stoor 
Shopkeeper	  				Janusz Kłosiński 
Peasants from pacified village			Krystyna Feldman, Józef Teryks
Novella 2: List z obozu [Letter from the Camp]
Zbyszek 					Edward Mincer 
Heniek	 					Andrzej Banaszewski 
Jacek 						Paweł Różewicz 
The neighbour Ciziak  				Stanisław Milski 
Captive  					Józef Nalberczak 
Gendarme  					Tadeusz Schmidt 
German gendarme accompanying a prisoner  	Janusz Ziejewski 
Neigbour borrowing kerosene			Maria Kaniewska 
Ludka  					Jadwiga Kuryluk 
Man in the street  				Zbigniew Skowroński
Novella 3: Kropla krwi [A Drop of Blood]
Mirka 						Beata Barszczewska 
Shelter manager   				Zofia Małynicz 
Dr Orzechowski 				Zdzisław Mrożewski 
Nurse  					Małgorzata Leśniewska 
Gestapo man  					Mariusz Dmochowski 
German doctor  				Emil Karewicz 
Translator  					Zygmunt Zintel 
Cieślikowa 					Wanda Łuczycka 
The teacher Urszula  				Maria Ciesielska 
Doctor  					Halina Gryglaszewska 
Train passenger  				Adam Kwiatkowski 
Old woman  					Wanda Jakubińska 
Drunks 						Leonard Andrzejewski, Bohdana Majda 
Neighbour of the Zielińskis  			Halina Billing
100 minutes
In Polish with optional English, French, German and Russian subtitles

DVD
Region code
Aspect ratio 4:3
Languages Optional English, French, German and Russian subtitles
Features Booklet in Polish and English
'Zdjęcia / Wywiad' contains photos and an interview with the director, Stanisław Różewicz, 8 minutes, in Polish without subtitles
Source 50-lecie Polskiej Szkoły Filmowej 3

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Friday 1 February 2013.