Call number: DVD-3050WAJDA, Andrzej
Wyrok na Franciszka Kłosa [Judgement on Franciszek Kłos]
Telewizja Polska - Agencja Filmowa, for Program I, Akson Studio, 2000; released 24 September 2000
Executive producer: Michał Kwieciński
Screenplay: Andrzej Wajda, Zygmunt Malanowicz, from the story by Stanisław Rembek
Photography: Bartosz Prokopowicz
Production design: Agnieszka Bartold, Halina Dobrowolska
Music: Stanisław Radwan
		
Franciszek Kłos		Mirosław Baka
His wife		Grażyna Błęcka-Kolska
His mother		Maja Komorowska
Tereska			Katarzyna Bosacka
Józio 			Damian Walczak 
Sroczyna		Iwona Bielska
Mietek Sroka		Bartosz Obuchowicz
Edward Kapuściak	Grzegorz Małecki
Wandzia			Marta Bitner
Rządek			Krzysztof Globisz
Korkowski		Tadeusz Wojtych
Chomiński		Mieczysław Grąbka
Fanfara			Stanisław Jaskułka
Young Fanfara		Łukasz Garlicki
Priest			Paweł Królikowski
The gendarme Kranc	Andrzej Chyra
Aschel			Artur Żmijewski
Szwutke			Edward Żentara
Winter			Adam Wolańczyk
Zeman			Krzysztof Krupiński
Schwick			Grzegorz Warchoł
Korszun			Zbigniew Suszyński
Kursz			Tomasz Dedek
Drozd			Grzegorz Kowalczyk
Szwutke's secretary	Anna Majcher 	
Policeman		Józef Mika
96 minutes
In Polish without subtitles
DVD
Region code All
Aspect ratio 4:3
Languages No subtitles
Features Chapter selection
Source Galapagos

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Friday 27 April 2012.