Call number: DVD-2912KAWALEROWICZ, Jerzy
Prawdziwy koniec wielkiej wojny [The Real End of the Great War]
Zespól autorów filmowych Kadr, 1957; released 10 October 1957
Screenplay: Jerzy Zawieyski, Jerzy Kawalerowicz, from the story by Jerzy Zawieyski
Photography: Jerzy Lipman
Production design: Roman Mann
Music: Adam Walacinski
Róża Zborska					Lucyna Winnicka 
Józia 						Janina Sokołowska 
Juliusz, Zborska's wife				Roland Głowacki 
Professor Stęgień				Andrzej Szalawski
Irena						Olga Bielska
Florist						Helena Dąbrowska
Psychiatrist's wife				Janina Jabłonowska
Caretaker Szymek				Edward Gliński
The psychiatrist Ludwik				Kazimierz Dębowski
Man in the street leading wedding procession	Zdzisław Leśniak
Henryk Thiel, manager of the library		Gustaw Lutkiewicz
Construction manager				Maciej Maciejewski
Wacław, Irena's husband				Tadeusz Minc
85 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code
Aspect ratio 4:3
Languages Optional English subtitles
Features Biographies and filmographies for the director, Jerzy Kawalerowicz and the actors Lucyna Winnicka, Janina Sokołowska and Roland Głowacki
Source Polart

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Friday 28 October 2011.