Call number: DVD-2167RYBKOWSKI, Jan
Gniazdo [The Cradle]

Zespół Filmowy Kadr, 1974; released 19 July 1974
Screenplay: Aleksander Ścibor-Rylski
Photography: Marek Nowicki
Production design: Wojciech Krysztofiak
Music: Jerzy Maksymiuk
Mieszko I				Wojciech Pszoniak
Czcibór, Mieszko's brother		Marek Bargiełowski
Dobrawa, Mieszko's wife			Wanda Neumann
Mrokota					Franciszek Pieczka
Ziemiomysł, Mieszko's father		Bolesław Płotnicki
Bolesław I Okrutny, Dobrawa's father	Henryk Bak
The Margrave Geron			Tadeusz Białoszczyński
The Margrave Hodon			Janusz Bylczyński
Świętopełk, Mieszko's brother		Włodzimierz Maciudziński
Otto I, the Great			Czesław Wołłejko
Odolan, Mieszko's uncle			Andrzej Szalawski
Sorceress, her human name 		Mayer Iga Mayr
Krystian, the son of Bolesław Okrutny	Edmund Fetting
94 minutes
In Polish with optional English subtitles

DVD
Region code
Aspect ratio
Languages Optional English subtitles
Features Biographies and filmographies for the director, Jan Rybkowski, and the actors Wojciech Pszoniak and Marek Bargielowski
Source Polart

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Friday 11 September 2009.