Call number: DVD-1562WAJDA, Andrzej
Człowiek z zelaza [Man of Iron]

Przedsiebiorstwo Realizacji Filmow "Zespóły Filmowe", Zespół Filmowy X, 1981
Production manager: Barbara Pec-Ślesicki
Screenplay: Aleksander Ścibor-Rylski
Photography: Edward Kłosiński
Production design: Allan Starski
Music: Andrzej Korzyński
Mateusz Birkut / Maciej Tomczyk, his son     	Jerzy Radziwiłowicz
Agnieszka					Krystyna Janda	 	
Winkel						Marian Opania	 	
Mother Hulewicz					Irena Byrska	 	
Wieslawa Hulewicz				Wieslawa Kosmalska	 	
Dzidek						Boguslaw Linda	 	
Badecki						Franciszek Trzeciak	 	
Z-Ca Szefa					Janusz Gajos	 	
Captain Wirski					Andrzej Seweryn	 	
Grzenda						Marek Kondrat	 	
Chief						Jan Tesarz	 	
Antoniak					Jerzy Trela	 	
Kryska						Krzysztof Janczar	 	
Hanka Tomczyk 					Krystyna Zachwatowicz-Wajda
TV Editor					Boguslaw Sobczuk
Winkel						Marian Opania	 	
Mother Hulewicz					Irena Byrska	 	
Wiesława Hulewicz				Wiesława Kosmalska	 	
Dzidek						Bogusław Linda	 	
Badecki						Franciszek Trzeciak	 	
Deputy Head of the Radio Committee		Janusz Gajos	 	
Captain Wirski					Andrzej Seweryn	 	
Grzenda						Marek Kondrat	 	
Chief						Jan Tesarz	 	
Antoniak, an Opposition activist		Jerzy Trela	 
Kryska, Maciek's friend in 1970			Krzysztof Janczar	 
Hanka Tomczyk, Birkut's wife 			Krystyna Zachwatowicz-Wajda
TV Editor					Bogusław Sobczuk
Personal					Wojciech Alaborski
SB man in the cemetery at Birkut's funeral 	Leonard Andrzejewski
Student						Artur Barciś
Driver of the President of the Radio Committee 	Zbigniew Buczkowski
TV employee					Jacek Domański
Personnel					Bożena Dykiel
Shipyard workers				Adam Ferency, Tadeusz Gwiazdowski
SB driver					Lech Grzmociński
Young shipyard worker				Michał Juszczakiewicz
Actress reciting Miłosz 			Maja Komorowska
Cashier						Helena Kowalczyk
Woman preparing for radio programme		Irena Kownas
TV employee					Krzysztof Machowski
Chairman of the Works in the yard		Stanisław Michalski
Priest saying mass in the yard			Kazimierz Orzechowski
TV secretary					Tatiana Sosna-Sarno
Journalist					Lech Sołuba
Woman in TV studio				Ludmiła Terlecka
Adviser to the President of the Radio Committee	Marcin Troński-Szalawski
SB man searching Mrs Hulewicz's flat		Jan Szczepański
Correctional officer				Krzysztof Zaleski
Mundek						Janusz Zaorski
Lech Wałęsa					Himself
Anna Walentynowicz				Herself 
Stanisław J. Borowczak				Himself
Zbigniew Lis					Himself
Teodor Kudła					Himself
Tadeusz Fiszbach				Himself
147 minutes
In Polish with optional English, Spanish, Russian, French, German and Italian subtitles

DVD
Region code 0
Aspect ratio 16:9 anamorphic
Languages Optional English, Spanish, Russian, French, German and Italian subtitles
Polish subtitles for the hard of hearing
Features Censored materials
Interview with the director, Andrzej Wajda, in Polish without subtitles
Poster
Oscar Fanfare for Andrzej Wajda
Photos of Andrzej Wajda receving a Honorary Academy Award
Biographies and filmographies of the director, Andrzej Wajda, the scriptwriter, Aleksander Ścibor-Rylski, the director of photography, Edward Kłosiński, the composer, Andrzej Korzyński, the production designer, Allan Starski and the actors Jerzy Radziwiłowicz, Krystyna Janda, Marian Opania and Boguslaw Linda
Interviews with the actors Jerzy Radziwiłowicz, and Krystyna Janda, the director of photography, Edward Kłosiński, the producer, Barbara Pec-Ślesicki, the politician Bogdan Borusewicz and the film critic Jerzy Plazewski, all in Polish without subtitles
Letter of support for the awarding of an Academy Award to Andrzej Wajda from Steven Spielberg, 22 November 1999
Source Vision Film Distribution

Back to the Bain Graffy Film Collection
Move to the home page for the School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Queries to ssees-library@ucl.ac.uk
This page last revised Tuesday 18 March 2008.