Name
SOS - Θαλάσσια χελώνα υπό εξαφάνιση!!!
Topic
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Learning time
4 hours
Designed time
4 hours
Size of class
18
Description
Το διδακτικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για αναπροσαρμογή ενός μικρής χρονικής διάρκειας σχεδίου εργασίας (project) σε μορφή ιστοεξερεύνησης - μαθησιακή δραστηριότητα που στοχεύει στην κινητοποίηση των παιδιών να διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, να επικοινωνήσουν την προσωπική τους εμπειρία και να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες – το οποίο έχει υλοποιηθεί στη τάξη παλαιότερα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Αξιοποιώντας το εξαιρετικό διαδικτυακό εργαλείο για την προώθηση και ενίσχυση της ανακαλυπτικής μάθησης web 2.0 WebQuest-Zunal σχεδιάσαμε το σενάριο αυτό έχοντας ως βασική μας επιδίωξη την εξοικείωση των παιδιών με ένα ζήτημα που αφορά στο φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη μας (βιοποικιλότητα - απειλούμενα είδη) και αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της σύγχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή τους, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών απέναντι στο περιβάλλον και κατ΄ επέκταση η ανάπτυξη "περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών" (Γεωργόπουλος, 2002∙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Υιοθετώντας τις δύο βασικές αρχές που διαμορφώνουν τις διδακτικές προσεγγίσεις στη μαθησιακή περιοχή των ΤΠΕ - λειτουργούν σε σχέση με τις άλλες μαθησιακές περιοχές και η χρήση τους δεν είναι αυτοσκοπός - βασική επιδίωξή μας είναι, μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη, με το συνδυασμό ανοιχτού και κλειστού τύπου εκπαιδευτικών λογισμικών, να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών, την αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και τον μετασχηματισμό προϋπαρχουσών ιδεών. Εξάλλου, αδιαμφισβήτητα, οι ΤΠΕ παρέχουν μία άμεση και πλούσια πηγή εποπτικού υλικού σε διάφορες μορφές (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, ηχητικά αρχεία). Να ανακαλύψουν τα παιδιά μέσα από βιωματικές εμπειρίες ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό εργαλείο για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη και η καλή χρήση του αποσκοπεί στη βελτίωση και την εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Να καλλιεργηθεί στα παιδιά η συνεργασία, η επικοινωνία και η θετική αλληλεπίδραση. Παράλληλα και μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων του σεναρίου επιδιώκεται η καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, η οποία αναδεικνύεται ως νέα μαθησιακή περιοχή του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και διατρέχει εγκάρσια όλες τις άλλες γνωστικές περιοχές (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΠΣ, ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 2011).
Mode of delivery
Classroom-based
Aims
Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μικροί μας μαθητές τη θαλάσσια χελώνα καρέτα - καρέτα, να δούνε από τι κινδυνεύει και να προτείνουν λύσεις για την προστασία της.
Outcomes
Knowledge, Knowledge, Knowledge, Comprehension, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes, Comprehension, Comprehension, Application, Application, Application, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes, Affective learning outcomes
Editor
nipiland
Α' ΦΑΣΗ: ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
60 minutes)
 • Read Watch Listen
  15
  18
  2
  Στον διαδραστικό πίνακα της τάξης μας παρακολουθούμε όλοι μαζί από την Ψηφιακή μας Βιβλιοθήκη την ψηφιακή αφήγηση του παραμυθιού "Πού πας χελωνάκι;" - Καλλιώ Καστρησίου.
 • Discuss
  15
  18
  1
  Ακολουθεί συζήτηση για την ιστορία που ακούσαμε, τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, αναδιηγούνται την ιστορία, λένε τι έγινε στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της και έπειτα αποτυπώνουν ατομικά στη ζωγραφιά τους ό,τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση. Στο σημείο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και το διαδραστικό video του παραμυθιού με σημειώσεις και ερωτήσεις το οποίο μπορείτε να βρείτε στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο.
 • Discuss
  15
  18
  1
  Στη συνέχεια με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά στην εφαρμογή Coogle.it εννοιολογικό χάρτη - ιστόγραμμα: Τι γνωρίζουμε για τη θαλάσσια χελώνα - Τι θέλουμε να μάθουμε - Πώς θα το μάθουμε. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό να ανιχνεύσει τις πρότερες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα αλλά και να το αξιοποιήσει ως εργαλείο για την αρχική - διαγνωστική αξιολόγηση, να προσδιορισθεί δηλαδή και να εκτιμηθεί το επίπεδο γνώσεων των παιδιών, οι επικοινωνιακές και γλωσσικές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα τους για μάθηση.
 • Read Watch Listen
  15
  18
  4
  Στο σημείο αυτό επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα "Εισαγωγή" της ιστοεξερεύνησης μας που έχει σχεδιάσει ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το εξαιρετικό διαδικτυακό εργαλείο προώθησης και ενίσχυσης της ανακαλυπτικής μάθησης web 2.0 WebQuest Zunal ενσωματώνοντας εποπτικό υλικό, εικόνες, video, ψηφιακά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά και στοχευμένoυς ιστότοπους με πληροφοριακό υλικό σχετικό με τις θαλάσσιες χελώνες. Στη σελίδα, λοιπόν, "Εισαγωγή" μία έκπληξη περιμένει τα παιδιά καθώς το ψαράκι μας η "Ντόρι" έχει έρθει στο σχολείο μας για να μας πει κάτι! Όπως μπορείτε να δείτε στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο ο/η εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει στο διαδικτυακό εργαλείο Voki.com ένα ψαράκι άβαταρ. Στη συνέχεια παρακολουθούμε το video: "Εγώ, η θαλάσσια χελώνα Καρέτα - Καρέτα " - Το Sxoliko Pareaki
Notes:
Resources linked: 0
Β' ΦΑΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
60 minutes)
 • Investigate
  15
  18
  4
  Επισκεπτόμαστε μαζί με τα παιδιά τη σελίδα "Σκοπός" της ιστοεξερεύνησής μας και απασχολούμαστε με το εκπαιδευτικό λογισμικό του Υπουργείου Παιδείας "Μελέτη Περιβάλλοντος - Α' - Δ' Δημοτικού" που φιλοξενείται στην εκπαιδευτική πύλη ts.school.gr (για την αξιοποίησή του δείτε σχετικά στους επισυναπτόμενους υπερσυνδέσμους - σημειώσεις). Παίρνουμε πληροφορίες για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, μαθαίνουμε για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό και παίζουμε ψηφιακά παιχνίδια.
 • Read Watch Listen
  10
  18
  1
  Παρακολουθούμε όλοι μαζί στον διαδραστικό πίνακα της τάξης μας το video «Χελώνες σε Κίνδυνο, Μπορείτε να Κάνετε τη Διαφορά» - MEDASSET.
 • Discuss
  15
  18
  2
  Ακολουθεί συζήτηση για όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε μέχρι τώρα, προβληματιζόμαστε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη θαλάσσια χελώνα που κινδυνεύει! Αποφασίζουμε λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Αξιοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο web 2.0 Wall Wisher Padlet δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά "Το Διδακτικό μας Συμβόλαιο". Θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη μας ομάδα θα είναι οι Ερευνητές, η δεύτερη οι Δημοσιογράφοι και η τρίτη οι Εθελοντές. Όλοι μαζί θα είμαστε τα μέλη της Ομάδας Διάσωσης "Χελωνοφωλίτσες". Ο σκοπός της ομάδας διάσωσης είναι να κάνει εκστρατεία για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Από τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε θα κατασκευάσουμε αφίσα για την προστασία της. Την αφίσα αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε και θα δημιουργήσουμε το δικό μας video για την προστασία της αγαπημένης μας χελώνας καρέτα - καρέτα που κινδυνεύει να εξαφανιστεί και εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η πρώτη ομάδα (Ερευνητές) θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους στοιχεία για τη χελώνα (πώς είναι, που ζει, τι τρώει, πώς αναπαράγεται) Η δεύτερη ομάδα (Δημοσιογράφοι) θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους τις απειλές που δέχεται η χελώνα (σκουπίδια στις θάλασσες, τουρίστες, ταχύπλοα, φώτα - ηχορύπανση, αλιεία) Η τρίτη ομάδα (Εθελοντές) θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους τις προτάσεις για την προστασία της χελώνας (ατομική προσπάθεια, συλλογική μέσω οργανώσεων). Αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε, θα συμπληρώσει κάθε ομάδα το δικό της φύλλο αξιολόγησης και θα παρουσιάσει στην ολομέλεια της Ομάδας Διάσωσης "Χελωνοφωλίτσες" τα στοιχεία που συγκέντρωσε. Στη συνέχεια οι ''Χελωνοφωλίτσες" θα αναλάβουν δράση και θα φτιάξουν την αφίσα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η χελώνα έχει πραγματικά την ανάγκη σας, μπορείτε να τη βοηθήσετε!!! Όλα αυτά που θα κάνουμε θα τα φωτογραφίζουμε και θα τα ανεβάζουμε στον ψηφιακό μας τοίχο. Στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα αξιοποίησης του Padlet για τη δημιουργία Διδακτικού Συμβολαίου.
 • Investigate
  20
  6
  9
  Οι ομάδες εργασίας "Ερευνητές", "Δημοσιογράφοι" και "Εθελοντές" εργάζονται στα τραπεζάκια της τάξης. Συμπληρώνουν τα φύλλα αξιολόγησης (αξιοποιήσιμα μαζί με τη συστηματική παρατήρηση από πλευράς του/της εκπαιδευτικού για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την ενημέρωση των φακέλων αξιολόγησης - portfolios - των παιδιών) που μπορείτε να δείτε στους επισυναπτόμενους υπερσυνδέσμους/αρχεία. Συζητάνε μεταξύ τους, αποφασίζουν ποια στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και συναποφασίζουν ποιο μέλος της ομάδας τους θα είναι ο εκπρόσωπος για να τα παρουσιάσει στην ολομέλεια, στις "Χελωνοφωλίτσες". Ο/η εκπαιδευτικός έχει ρόλο υποστηρικτικό, κινείται από ομάδα σε ομάδα και ο Η/Υ της τάξης με τον διαδραστικό πίνακα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του έργου των ομάδων, για τη λύση αποριών, για την ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης για παιδιά (kidrex, Junior Safe Search) αλλά και μέσω της εφαρμογής Google Earth για να δούμε και να περιηγηθούμε εικονικά στα μέρη της Ελλάδας όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα. Μπορείτε να δείτε σχετικά στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Notes:
Resources linked: 0
Γ' ΦΑΣΗ: ΣΚΕΨΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΡΑΣΗ
60 minutes)
 • Collaborate
  20
  18
  1
  Στη φάση αυτή οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια της Ομάδας Διάσωσης της Θαλάσσιας Χελώνας - "Χελωνοφωλίτσες" τα στοιχεία που ανακάλυψε. Προκαλούμε το ενδιαφέρον των παιδιών και οι "Χελωνοφωλίτσες" ξεκινάνε την εκστρατεία τους με τη δημιουργία αφίσας για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στα τραπεζάκια της τάξης χρησιμοποιώντας υλικά χειροτεχνίας, αλλά και εικόνες που έχουμε βρει και εκτυπώσει μαζί με τα παιδιά, φτιάχνουμε όλοι μαζί την αφίσα μας. Ζωγραφίζουμε, γράφουμε, κολλάμε και όταν τελειώσουμε φωτογραφίζουμε την αφίσα μας και την ανεβάζουμε στο Padlet (Διδακτικό Συμβόλαιο). Στον επισυναπτόμενο υπερσύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα αρχείο με φωτογραφικό υλικό από την εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης στην τάξη και τις παράλληλες δραστηριότητες.
 • Produce
  15
  18
  0
  Οι "Χελωνοφωλίτσες" στα τραπεζάκια της τάξης εργάζονται με υλικά χειροτεχνίας και φτιάχνουν τις κονκάρδες της ομάδας τους, μικρές χελωνίτσες από χαρτόνι.
 • Practice
  15
  18
  0
  Χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες και με τη χρήση υλικών χειροτεχνίας αλλά και ανακυκλώσιμων υλικών φτιάχνουμε μακέτα με τη χελώνα καρέτα καρέτα, τη φωλιά με τα αυγά της και στο τέλος όλοι μαζί αναπαραστούμε - δραματοποιούμε τη ζωή της καρέτα καρέτα. Όλα αυτά τα φωτογραφίζουμε και τα ανεβάζουμε στο Padlet (Διδακτικό Συμβόλαιο).
 • Collaborate
  10
  2
  4
  Τα παιδιά σε ζευγάρια απασχολούνται στη γωνιά του Η/Υ και παίζουν με ψηφιακά παιχνίδια που μπορείτε να δείτε στους επισυναπτόμενους υπερσυνδέσμους. Μπορούν επίσης σε λογισμικό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας που έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας (TuxPaint, Revelαtion Natural Art) να ζωγραφίσουν τη χελώνα ή ακόμη και να φτιάξουν ψηφιακές αφίσες χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες που διαθέτει το λογισμικό.
Notes:
Resources linked: 0
Δ' ΦΑΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΧΥΣΗ
60 minutes)
 • Produce
  30
  18
  1
  Οι "Χελωνοφωλίτσες" στο σημείο αυτό, όπως έχουν προσυμφωνήσει, θα χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες από όλα αυτά που δημιούργησαν κατά την ενασχόληση και την έρευνα τους για τη θαλάσσια χελώνα και θα δημιουργήσουν video για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Για τη δημιουργία των video θα αξιοποιήσουμε και θα ενσωματώσουμε στη διδακτική πράξη το διαδικτυακό εργαλείο web 2.0 Animoto το οποίο είναι εύκολο στη χρήση ακόμη και από μικρούς μαθητές με την υποστήριξη βεβαίως πάντα του/της εκπαιδευτικού. Ένα μειονέκτημα του συγκεκριμένου εργαλείου είναι το ότι η δωρεάν χρήση του δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύ μικρής διάρκειας video. Αφού ολοκληρώσουμε τη δημιουργία των video τα ανεβάζουμε στο Padlet (Διδακτικό Συμβόλαιο).
 • Discuss
  15
  18
  4
  Όλοι μαζί στην "παρεούλα μας" και από τον διαδραστικό μας πίνακα επισκεπτόμαστε τη σελίδα "Συμπέρασμα" στην ιστοεξερεύνησή μας και παρακολουθούμε τα video που δημιούργησαν οι "Χελωνοφωλίτσες" από την εκστρατεία τους για τη διάσωση της θαλάσσιας χελώνας (τελική - αρθροιστική αξιολόγηση).
 • Discuss
  15
  18
  4
  Ερχόμενοι τώρα να αξιολογήσουμε και να αποτιμήσουμε τις δράσεις μας (τελική - αρθροιστική αξιολόγηση), ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας στη διδακτική πράξη το διαδικτυακό εργαλείο web 2.0 Linoit δημιουργεί έναν ψηφιακό καμβά-πίνακα όπου έχει ενσωματώσει όλους τους υπερσυνδέσμους από τις δράσεις. Συζητάμε όλοι μαζί, ξαναθυμόμαστε όλα αυτά που έχουμε κάνει και γράφουμε στον ψηφιακό μας πίνακα τα συναισθήματά μας, τι μας άρεσε περισσότερο, τι λιγότερο, τι άλλο θα θέλαμε να κάνουμε. Αξιοποιώντας τα εικονίδια - emoticons που διαθέτει η εφαρμογή τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τις δράσεις εικονικά και με τρόπο πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό γι' αυτά. Αποφασίζουμε μαζί με τα παιδιά πως όλα αυτά που κάναμε για να βοηθήσουμε τη θαλάσσια χελώνα θα πρέπει να τα δείξουμε και σε άλλα παιδάκια αλλά και σε μεγάλους και για να το κάνουμε αυτό θα ανεβάσουμε τα video που δημιούργησαν οι "Χελωνοφωλίτσες" στη ιστοσελίδα της τάξης μας (Διάχυση του αποτελέσματος/Διαμοιρασμός). Από την πλευρά τώρα του/της εκπαιδευτικού για την αξιολόγηση τόσο της εργασίας των παιδιών όσο και του ίδιου του σεναρίου έχοντας ως εργαλεία τη συστηματική παρατήρηση, την ομαδική συζήτηση, αλλά και την ατομική, με κάθε παιδί χωριστά, θα χρησιμοποιήσουμε ρουμπρίκες αξιολόγησης με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι ρουμπρίκες αποτυπώνονται σε αρχεία στη σελίδα «Αξιολόγηση» της ιστοεξερεύνησης. Μπορείτε να δείτε σχετικά στους επισυναπτόμενους υπερσυνδέσμους.
Notes:
Επεκτασιμότητα του σεναρίου: Το διδακτικό σενάριο Θα μπορούσε να επεκταθεί σ’ ένα πρόγραμμα για τη Φώκια Μονάχους – Μονάχους ή για άλλα είδη ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στη Ελλάδα, ενώ μπορεί και να γίνει μια επέκταση του θέματος στα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση ανά τον πλανήτη. Θα μπορούσε, επίσης, να επεκταθεί σε ένα Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων - Σχολικών Δραστηριοτήτων για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, λόγω της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης διαδικτυακών εργαλείων (on line web 2.0) θα μπορούσε να επεκταθεί και να ενταχθεί σε Δίκτυο Συνεργασίας Σχολείων σε κάποιο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή ακόμη και σε ένα Πρόγραμμα e-Twinning ή Erasmus Plus. Τέλος, μέσα από τη διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου θέματος δίνονται δυνατότητες επέκτασης και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα που θίγονται, όπως για παράδειγμα η ρύπανση της θάλασσας, η υπεραλίευση ή ακόμη και η ανακύκλωση.
Resources linked: 0

Learning Experience

One or more graphs might not display correctly, because one or more learning types do not have duration set.
Social learning graph will not display correctly, because no class size is set.
Social learning graph will not display correctly, because one or more learning types do not have group size set.