Design properties

Name
Пупинизација
Topic
Аутобиографија
Learning time
45 minutes
Designed time
1 hour and 30 minutes
Size of class
25
Description
обрада одломка из Аутобиографије М. Пупина
Aims
Циљеви: - читање и разумевање научно-популарног текста - неговање патритизма и традиционалних вредности; - уочавање значаја и улоге мајке и средине за формирање система вредности у детињству
Outcomes
Explain the reasons for, Give arguments for and against, Define, Compare (and contrast)
Editor
Juricka

Timeline controls

Timeline

Од пашњака до научењака, Михајло Пупин
45 minutes)
 • Read Watch Listen
  10
  2
  гледање документарног филма о Пупину
 • Discuss
  5
  0
  Ученици износе опажања о одгледаном филму, додатна питања и ваншколска сазнања која имају о Пупину.
 • Read Watch Listen
  7
  0
  читање одломка из Аутобиографије
 • Collaborate
  13
  0
  Групни рад: 1. значај и улога мајке - лик мајке Олимпијаде пупин 2. Шта је мали Миша Пупин сазнао на поселима и на који начин 3. Идвор - подаци о завичају М. Пупина
 • Produce
  9
  0
  Извештавање група и сажимање резултата на табли
 • Read Watch Listen
  1
  0
  подела другог одломка аутобиографије и захтев да прочитају код куће за следећи час.
Notes:
Resources linked: 0
Идворска пастирска школа
45 minutes)
 • Discuss
  10
  0
  Уводни део часа провера ко је прочитао одломак који је подељен на претходном часу. Разговор о теми одломка и одређивање теме.
 • Collaborate
  25
  0
  Групни рад 1. Грмљавина: тандркање кола Светог Илије Громовника и Франклин 2. Подешавање: гајде и радио 3. Калемови: преношење звука кроз пастирске пашњаке и од телефона до телефона. Свака група истражује и записује аргументацију о задатој теми - лекцији коју еј мали Пупин научио на идворским пашњацима. Извештава о својој аргументацији.
 • Discuss
  10
  0
  Поређење Теслиног и Пупиновог детињства на основу раније рађеног одломка о теслином детињству ученици изводе закључак шта је заједничко обојици дечака, будућих научника.
Notes:
Resources linked: 0

Learning Experience

One or more graphs might not display correctly, because one or more learning types do not have duration set.
Social learning graph will not display correctly, because no class size is set.
Social learning graph will not display correctly, because one or more learning types do not have group size set.