Sir William Gordon - Relationship Detail


This Relationship

Uncle → Nephew

Other Relationships of Sir William Gordon

Son → Father
Brothers

Other Relationships of Thomas Gordon of Middleton Court and Charmouth

Son-in-law → Father-in-law 
Brother-in-laws 
Uncle → Niece
Uncle → Niece
Uncle → Nephew
Grandson → Grandfather 
Son → Father