overbrengen: ww. [bracht over, heeft overgebracht]
= duidelijk maken [iemand brengt een boodschap aan iemand over]

sluit dit venster