Inleiding Nederlandse Taalkunde
   

De structuur van geluid - Fonetiek en Fonologie

Je bent nu gewend aan structuur in woorden en zinnen. Zinnen bestaan uit woorden en woorden bestaan ook weer uit kleinere eenheden, zoals lettergrepen.

Taalkundigen houden zich vooral bezig met gesproken taal, niet met geschreven taal. Voor gesproken taal is geluid nodig. Een woord is eigenlijk een aantal stukjes geluid aan elkaar.

Fonetici, wetenschappers die de fonetiek bestuderen, houden zich bezig met hoe mensen geluiden produceren en horen. Fonologen, wetenschappers die fonologisch onderzoek doen, bestuderen de structuur van geluid in taal. Het verschil tussen de twee zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden.

Laten we beginnen met fonetiek!

VOLGENDE>
(fonetiek)