Inleiding Nederlandse Taalkunde
   

Referenties

Aitchison, J. (1992). Teach Yourself Linguistics. London: Hodder & Stoughton.

Ashby, P. (1995). Speech Sounds. New York: Routledge.

Booij, G.E. (1981). Generatieve fonologie van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.

Booij, G. (1995). The Phonology of Dutch. New York: Oxford University Press.

“De Dikke Van Dale” à See Geerts, G. and H. Heestermans

Geerts, G. and H. Heestermans (1984). Van Dale Groot Woordenboek Der Nederlandse Taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie.

Handbook of the International Phonetic Association (1999). Cambridge: University Press.

Huijbregts, Rini. (1991). Clitics. In Model, J. Grammatische Analyse: Syntactische verschijnselen in het Nederlands en het Engels. Dordrecht: ICG Publications. 227-269.

IPA. @International Phonetic Association. Internet. Online. 28 May 2004.

Quist, G. and D. Strik (2000). Teach Yourself Dutch Grammar. London: Hodder & Stoughton.

Trask, R.L. (1999). Key Concepts in Language and Linguistics. London: Routledge.

Trask. R.L. and B. Mayblin. (2000). Introducing Linguistics. Cambridge: Icon Books Ltd.

TYDG à Zie Quist, G. and D. Strik

TYL à Zie Aitchison, J.

Yule, G. (1985). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.