Inleiding Nederlandse Taalkunde
   

Om verder te lezen (inclusief Engelstalige werken)

1. Bibliografieën en overzichten

Claes, F & P. Bakema (eds.) (1998). A bibliography of Dutch dictionaries. Tubingen: Niemeyer.

Dalby, A. (1998a). 'Dutch'. In: A. Dalby (ed.), A guide to world language dictionaries. London: Library Association, p. 99-104.

Smedts, W. & P.C. Paardekooper (eds.) (1999). De Nederlande taalkunde in kaart. Leuven/Amersfoort: Acco.

Van Bree, Cor (1976). 'Bibliographic aids in Dutch Language Studies.' In: Dutch Studies 2 (1976), p. 110-142.

2. Introducties en referenties

De Schutter, Georges (1994). 'Dutch'. In: König, Ekkehard & Johan Van der Auwera (eds.), The Germanic Languages. London: Routledge, p. 439-477.

Grice, H.P. (1975). ‘Logic and Conversation’. In: Peter Cole & Jerry L. Morgan (eds.), Syntax and semantics 3: Speech acts. New York: Academic Press, pp. 41-58.

Gussenhoven, Carlos (1999). 'Dutch.' In: International Phonetics Association (ed.), Handbook of the International Phonetics Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet ,. Cambridge: Cambridge University Press, p. 74-78.

Kooij, Jan G. (1987). 'Dutch.' In: Bernard Comrie (ed.), The Major Languages of Western Europe. London: Routledge, p. 129-146. [Reprinted: 1990].

Vismans, Roel (1998). 'Dutch'. In: Glanville Price (ed.), Encyclopedia of the Languages of Europe. London: Blackwell, p.129-136 [Reprinted: 2000].

3. Nederlandse Woordenboeken

Osselton, N. & R. Hempelman (2001). The New Routledge Dutch Dictionary. London: Routledge.

Quist, G. & D. Strik (2003). Teach Yourself Dutch Dictionary. London: Hodder & Stoughton.

4. Nederlandse Grammatica

Aarts, F.G.A.M. & H.Chr. Wekker (1987). A Contrastive Grammar of English and Dutch. Contrastieve grammatica Engels/Nederlands . Leiden: Martinus Nijhoff. [New edition: 1993].

Booij, Geert (2001). The Morphology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.

Donaldson, Bruce C. (1981). Dutch Reference Grammar. Leiden: Martinus Nijhoff [Reprinted as: Dutch. A Comprehensive Grammar. London: Routledge, 1997].

Fehringer, Carol (1999). A Reference Grammar of Dutch. With Exercises and Key. Cambridge: Cambridge University Press.

Quist, Gerdi & Dennis Strik (2000). Teach Yourself Dutch Grammar. London: Hodder Headline.

Shetter, W.Z. & Inge Van der Cruysse-Van Antwerpen (2002). Dutch. An Essential Grammar . London/New York: Routledge [eighth edition].

5. Nederlandse Klanken

Booij, G.E. (1995). The Phonology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.

Collins, Beverley & Inger M. Mees (1999). The phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill [fourth edition; originally: The Sounds of Dutch and English. (1981)].

Gussenhoven, Carlos (1999). 'Dutch.' In: International Phonetics Association (ed.), Handbook of the International Phonetics Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press, p. 74-78.

6. Taalcursussen Nederlands

Quist, Gerdi & Dennis Strik (2002). Teach Yourself Beginner's Dutch. London: Hodder & Stoughton.

Quist, Gerdi & Dennis Strik (2003). Teach Yourself Dutch. London: Hodder & Stoughton.

7. Websites

CILT - Centre for Information on Language Teaching - @www.cilt.org.uk [Engelstalige webstek van het International Centre for Languages waar je informatie kan vinden over het leren en onderwijzen van talen in het VK]

NTU - Nederlandse Taalunie - @www.taalunieversum.org [Nederlandstalige webstek van de Nederlandse Taalunie, een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De webstek biedt interessante informatie over de Nederlandse taal, spelling, literatuur, taalonderwijs enz.]

SAMPA Dutch phonetic analysis - @www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa.htm [Homepage van SAMPA op de Engelstalige webstek van het UCL Departement Phonetics and Linguistics. SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) biedt fonetische voorstellingen van de klinkers en medeklinkers van de verschillende talen van de EU, waaronder dus ook het Nederlands]

Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies - @www.lang.ltsn.ac.uk [Engelstalige homepage van de Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies. Dit centrum biedt ondersteuning bij het onderwijs van talen en linguïstiek in het VK]

Teach Yourself - @www.teachyourself.co.uk [Engelstalige homepage van de boekenreeks Teach Yourself]

UCL Dutch Resources - @www.ucl.ac.uk/dutch/student_resources/ [Engelstalige webpagina van het Dutch Department (UCL) dat informatie biedt over de verschillende hulpmiddelen die UCL kan bieden aan wie Nederlands wil leren]

VDD - Virtual Department of Dutch - @www.dutch.ac.uk/
new_pages/main_menu.html
[Engelstalige homepage van het Virtual Dutch Department dat online studie- en lesmateriaal biedt voor studenten Nederlands]