Langs Franstalige kant […] is het werkelijk een “Frans” systeem, het is de individuele vrijheid die telt, je bent vrij, je moet je alleen zien te redden met je bezigheden. Langs Nederlandstalige kant is het een beetje het Nederlandse systeem, of het Anglo-Saksische misschien, de minderheden bestaan evengoed als groep. Van beide kanten kan men zeggen dat er voor- en nadelen zijn, ik denk dat, gezien men in Brussel zit, zeg ik altijd dat het een unieke ervaring is […].
(bron : Jacobs & Swyngedouw, 2002, eigen vertaling)

sluit dit venster