photoWonen in Brussel: Fouad Ahidar, parlementslid

“Brussel is een vrije en mooie stad met veel groen, een kruispunt van culturen en gemeenschappen. Maar er is ook het andere Brussel, dat vuil is, gevaarlijk, arm. Waar mensen 125 euro per maand betalen voor een schamele[1] matras en met z’n achten of negenen in één kamer moeten slapen. Als we blijven zeggen dat Brussel rijk is en de problemen miniem zijn, dan zal de boel op zeker ogenblik ontploffen[2]. Trouwens, als er geen circuit was waar de mensen links en rechts iets in het zwart kunnen verdienen, dan zou dat al lang gebeurd zijn.” Fouad Ahidar (31) is vertegenwoordiger van Spirit[3] in het Brussels Parlement.

(…)

“Soms heb ik dan ook het gevoel: we leven hier, we mogen veel doen en zeggen, maar op een bepaald moment wordt er toch met twee maten gewerkt[4]. Een voor de blanke Belgen en een voor de allochtonen. Ik wil dat niet, ik wil gezien worden als Belg, als burger van dit land. Ik ben een Belg van de derde generatie. Mijn grootvader is naar hier gekomen in de jaren zestig, mijn vader is hier opgegroeid, ik ben hier geboren en opgegroeid, heb een gemengd huwelijk, vier kinderen. En toch hebben de mensen blijkbaar nog steeds het recht mijn kinderen allochtonen te noemen. Steeds maar dat verschil maken, mensen verwijten dat hun roots elders liggen, ik vind dat men daarmee op moet houden.”

“Als men zou ophouden een verschil te maken tussen allochtonen en autochtonen, dan zouden we al een stuk verder staan. Ook met het geven van hopen subsidies aan mensen van allochtone afkomst, nieuwe migranten, gewoon omdat ze allochtoon zijn, moeten we eindelijk eens stoppen. Het bestendigt[5] allemaal alleen maar het onderscheid, dat ik zo verafschuw[6]. Als een Belg een probleem heeft, is het een sociaal probleem. Als een allochtoon een probleem heeft, is het een integratieprobleem. Dat is een verkeerde benadering: het is allebei een sociaal probleem. Mijn opdracht in Brussel is dan ook allochtonen en autochtonen met elkaar verzoenen[7]: hoe kunnen we elkaar beter leren kennen, hoe kunnen we elkaars geschiedenis beter leren kennen?”

“Ik wil ook het beeld veranderen bij vele allochtonen dat alle Vlamingen racisten zijn. Als 15 procent op het >Vlaams Belang stemt, dan wil dat zeggen dat 85 procent er niet op stemt. Er zijn andere redenen dat de mensen extreem rechts stemmen dan racisme, of het feit dat er stoute migrantenkinderen zijn; ik ben het beu[8] te moeten horen dat het Vlaams Blok groot geworden is door de migrantenproblematiek. Er zijn namelijk heel wat andere dingen die mislopen en ontevreden stemmen. En de mensen die kwaad zijn, kunnen alleen maar bij het Blok terecht, omdat het de enige oppositiepartij is, en dat is nog het gevaarlijkst van al.”

 “Mijn houding is me al door vele Marokkanen niet in dank afgenomen[9]. ‘Balance’, ‘raciste’, ‘il veut protéger le Vlaams Blok’ (>vertaling), het is me allemaal al naar het hoofd geslingerd[10]. Maar ten slotte komen de mensen toch stilletjes terug: ‘Ja Fouad, je had gelijk. Zie nu mijn zoon: hij zit aan de cocaïne en heeft minstens 1.000 frank[11] per dag nodig om zijn verslaving te betalen. Ik antwoord dan: ‘Ja. En wat hebben jullie gedaan? Staan lachen als iemand op café zei dat hij een kilo coke uit Italië had meegebracht. In plaats van de politie te roepen. Je was vergeten dat die kilo misschien ooit wel je zoon zou tegenkomen.’”
(…)

Ik wil vechten tegen de armoede, de drugsdealers aanpakken, de huisvesting, ik wil de mensen helpen, hen erop wijzen dat ze rechten hebben, maar ook plichten. Wanneer ik van een Marokkaanse jongere van pakweg vijftien hoor: ‘Ik heb geen werk, dat is discriminatie’, dan zeg ik: ‘Jij hoort nog niet te werken, jij moet op school zitten. Studeer eerst, zorg ervoor dat je tweetalig bent en een diploma behaalt. Als je dan nog geen werk hebt, dan pas mag je klagen en van discriminatie spreken.’”

“Zulke jammerklachten hebben veel te maken met het ingeburgerde[12] gebruik van woorden als ‘allochtonen’ en ‘integratie’, ze hebben een hele generatie gestigmatiseerd. Geen baan? Dan is het automatisch: dat is omdat ik migrant ben. In plaats van eerst te denken: heb ik misschien geen ander probleem? Heb ik wel het juiste diploma, ben ik goed tweetalig, ben ik bereid te zoeken naar een baan buiten Brussel?”

“Maar het is steeds weer hetzelfde liedje. Als een Belg iets zegt tegen een allochtone jongere, dan is het een racist. Als ik, die van Marokkaanse afkomst ben, iets zeg, dan ben ik een aanhanger van het Vlaams Belang. Wie mag dan nog iets zeggen tegen die jongeren?”
(…)

“Ik ken de problemen van Brussel, ik ken de situatie van de Brusselaar en ik wil ik er iets aan doen. Ik wil ook iedereen vertegenwoordigen: ik ben een Belgische, Brusselse, Vlaamse politicus. Als een Belg verkeerd is, heb ik er kritiek op, als een migrant verkeerd is ook. Iemand die haat zaait, is verkeerd bezig.”

uit: Brussel deze week, 26/08/05

vraag 9

Waarom noemen de ander Marokkanen Fouad Ahidar een balance (weegschaal)? Waarom is dat een scheldwoord in deze context? >Antwoord.


sluit dit venster