De Vlaamse strijd verwijst naar de lange campagne die de Vlamingen sinds de negentiende eeuw gevoerd hebben om hun taal te mogen spreken in plaats van het Frans. Het Frans was de taal van de hogere klassen. Brussel was erg verfranst en werd dan ook als een symbool gezien voor deze strijd. Op het einde van de negentiende eeuw begint de strijd vruchten af te werpen (zie ook: >eerste taalwetten). In 1963 worden de taalgrenzen officieel vastgelegd en wordt Brussel officieel tweetalig. De status van het Nederlands is er nu politiek beschermd. Nederlandssprekenden hebben dus het recht bediend te worden in hun taal.

zie ook: >flaminganten en >Vlaamse Beweging.

sluit dit venster