Europese richtlijnen qua talenkennis:

In haar actieplan van 2003 stelt de Europese Commissie voor dat alle burgers van landen in de Europese Unie ten minste twee vreemde talen zouden leren. Het beste is om hiermee vroeg te beginnen; in de kleuterschool dus.
(De Europese Commissie is een soort denktank, ze doet aanbevelingen aan de Europese overheden, maar heeft geen uitvoerende macht.)

meer details op:
@europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_nl.pdf [Nederlandstalig pdf-document met de tekst van het actieplan 'Het leren van talen', dat door de Europese Commissie werd opgesteld]

sluit dit venster