Antwoord

Het woord migrant impliceert dat de persoon uit een ander land afkomstig is. Dat is echter niet het geval voor veel zogenaamde migranten, die vaak al meerdere generaties in het land wonen. De benaming etnisch-culturele minderheden is om die reden inclusiever en realistischer, want hij omvat zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwere’ migranten, alsook woonwagenbewoners, asielzoekers, politiek vluchtelingen en mensen zonder papieren.

sluit dit venster