Antwoord

Hij zegt dat dat het gebruik van de ‘eigen taal’ kinderen aanspreekt en ze op hun gemak stelt. Dat impliceert dat het een tijdelijke[1] maatregel is. In het officiële beleid ligt de nadruk op ‘behoud van de culturele eigenheid’, wat een minder tijdelijke toon heeft.
De OETC lessen worden gegeven door Turkse leraren, in samenwerking met de Turkse ambassade. Die zijn echter geen klasleraar. Dat strookt met[2] de wetgeving, die niet toestaat dat buitenlandse OETC leerkrachten meer structureel deel gaan uitmaken van een school. Ze kunnen niet direct door de overheid aangesteld en betaald worden.

sluit dit venster