Antwoord

Het antwoord hierop is natuurlijk niet zeker, maar vermoedelijk zal het Engels wel groeien als voertaal of lingua franca, vooral op straat, in bedrijven en ook in de reclame en het onderwijs. Maar het zal geen andere talen als thuistaal verdringen. De analyse van het taalgebruik toont trouwens ook aan dat zelfs het personeel van de internationale instellingen en bedrijven vaak toch nog het Frans gebruiken in het openbaar.

sluit dit venster