Woordverklaringen

1. iemand op zijn/haar gemak stellen = iemand rustig en prettig doen voelen

2. buitensluiten: ww. = niet laten participeren

3. een lawine van misverstanden = een hele reeks misverstanden

4. doorstromen: ww. = (fig.) doorgaan als een stroom

5. het beurtsysteem: zn. = een geregeld systeem waarbij mensen afwisselend iets doen

6. halsstarrig: bn. = koppig

sluit dit venster