Woordverklaringen

1. steevast: bw. = steeds

2. na aan het hart liggen = belangrijk vinden

3. zich aan iets storen: ww. = aanstoot nemen aan iets

4. de flauwekul: zn. = de onzin

5. uit den boze = verkeerd

6. de aanwerving: zn. = het in dienst nemen

sluit dit venster