Woordverklaringen

1. registers opentrekken = hier: verschillende taalvormen hanteren

2. de steekproef: zn. = de peiling

3. zich toespitsen op: ww. = zich focussen op

4. peilen: ww. = onderzoeken

5. tussen twee stoelen vallen = nergens bij horen

6. overschakelen op: ww. = het veranderen van iets (een onderwerp, een taal) naar iets anders

sluit dit venster