Woordverklaringen

1. meer gewicht in de schaal leggen = meer van betekenis zijn

2. inlijven: ww. = incorporeren

3. de pietluttigheid: zn. = totaal onbelangrijke en irrelevante details

4. het achterhoedegevecht: zn. = een meestal nutteloze poging om een gedateerde kwestie op te lossen

5. de heisa: zn. = het gedoe

6. iets gaat iemands pet te boven = iemand begrijpt iets niet

7. de draagkracht: zn. = de mogelijkheid; het gevolg; de macht

sluit dit venster