Woordverklaringen

1. het reilen en het zeilen = de werking

2. heropbouwen: ww. = reconstrueren

3. opknappen: ww. = verbeteren

4. de heropleving: zn. = het opnieuw tot leven komen van iets wat daarvoor bijna dood was

5. communautair: bn. = van de gemeenschappen, dus de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen. Als je leest over ‘communautaire geschillen’, worden doorgaans Vlaams-Franse conflicten bedoeld, vaak gedreven door Vlaams-nationalistische politici

6. de kieskring: zn. = electoraal gebied; regio waarvan de stemmen samengeteld worden bij verkiezingsresultaten

sluit dit venster