Woordverklaringen

1. de gastarbeider: zn. = term die gebruikt werd om arbeiders te beschrijven die uit andere landen kwamen om in de Nederlandse of Belgische industrie te werken. Het idee was dat ze maar tijdelijk in het land zouden verblijven, vandaar het woord ‘gastarbeider’. Deze term wordt nu niet meer gebruikt omdat hij gedateerd is en een sterk pejoratieve toon heeft

2. onderbrengen: ww. = indelen

3. de aanpak: zn. = de manier waarop iets gedaan wordt

4. de stroomversnelling: zn. = een plotselinge versnelling in een ontwikkeling

5. bijbenen: ww. = inhalen

sluit dit venster