Woordverklaringen

1. bijgevolg: vw. = als gevolg daarvan

2. gelden: ww. = van kracht zijn

3. palaveren: ww. = [Vlaams Nederlands] eindeloos praten

4. de stemgerechtigde: zn. = kiesgerechtigde; een persoon die het recht heeft te stemmen of te gaan kiezen

5. de deining: zn. = de opschudding

sluit dit venster