Woordverklaringen

1. met de voeten treden: ww. = opzettelijk schenden

2. geen haan die ernaar kraait = niemand die er aandacht aan schenkt

3. omzeilen: ww. = ontwijken; uit de weg gaan

sluit dit venster